ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ξένη Βιβλιογραφία

 • Douglas S. Brooks. The complete book of personal training, Chelsea, Sheridan books. 2004
 • Stott Pilates, Marithew Corporation 2001, Toronto, Canada.
 • Douglas S. Brooks. The complete book of personal training, Chelsea, Sheridan books. 2004
 • Fitness Anywhere. Trx suspension training course,San Francisco 2010

Ελληνική Βιβλιογραφία

 • Charles B. Corbin, Ruth Lindsey, Greg Welk. Επιμέλεια Ελληνικής έκδοσης Β.Κλεισούρας. Άσκηση ευρωστία υγεία, Ιατρικές εκδόσεις Πασχαλίδης. 10η έκδοση. 2001.
 • Αθανασόπουλος. Σ. Κινησιοθεραπεία. Αθήνα 1989.
 • Stanley Hoppenfeld. Φυσική εξέταση της Σπονδυλικής στήλης και των άκρων, Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου. Αθήνα 1993
 • Jack H.Wilmore, David L. Costill. Φυσιολογία της άσκησης και του αθλητισμού, Ιατρικές εκδόσεις Πασχαλίδης. Αθήνα 2006
 • Richard Irvin, Duane Iversen, Steven Roy. Επιμέλεια Ελληνικής έκδοσης Τσίγγανος Γεώργιος. Αθλητικοί τραυματισμοί-πρόληψη και αποκατάσταση, Επιστημονικές εκδόσεις Τελέθριο. Αθήνα 2007.
 • Παναγίωτης Μπαλτόπουλος, Ανατομική του ανθρώπου, δομή και λειτουργία, Αθήνα 2003, Ιατρικές εκδόσεις Πασχαλίδης.
 • Γεώργιος Δ. Φαράντος, Εισαγωγή στην ολυμπιακή παιδεία-Ολυμπία-Αθήνα (1896-2004), Αθήνα 2004, εκδοτικός οίκος Σ.Ι. Ζαχαρόπουλος Α.Ε.